Refrenser:

 

Marknadens starkaste gallergrind!

 

- Karmprofil med inbyggt

  brytskydd !

 

- Stänger av specialstål

  går ej att klippa av !

 

- Valfria klass 3 lås, även

  motor och ellås !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aman Smide   Mobil:073-033 33 55    Email:info@amansmide.se